Alle categoriëen

+31 (20) 408 60 87

Colofon

Juup is een webshop van Jubels Digital Printing B.V, welke een zusterbedrijf is van Drukkerij Jubels B.V. (sinds 1902).
Beide ondernemingen zijn gevestigd op hetzelfde onderstaande adres.

Jubels Digital Printing B.V.
Back-Upstraat 12
1033 NX Amsterdam
Tel: 020-406 6087
hello@juup.nl

Postbus 37105
1030 AC Amsterdam

KvK Amsterdam 33.166.812
BTW nr. NL0066.45.197B02
Rekening nr. NL32 RABO 0330 284773
BIC (Swift code) is RABONL2U

 

Leveringen geschieden conform de leveringsvoorwaarden die gedeponeerd zijn
ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 8/2011
digitaal in te zien en in 4 talen te downloaden op de website van het KVGO,
Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen.