Alle categoriëen

+31 (20) 408 60 87

Privacy beleid Jubels Digital Printing BV en bijbehorende webshop Juup.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uw privacy is voor Jubels Digital Printing BV en webshop Juup.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 1. Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 2. Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 3. Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 4. Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 5. Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webshop van Juup.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met de klantenservice van Juup.nl via het contactformulier of de gegevens die daar vermeld staan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze webshop Juup.nl heeft niet de intentie andere gegevens als bovenstaand te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op d.m.v. het contactformulier of stuur een email naar info@juup.nl.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat we uw vraag naar alle tevredenheid hebben beantwoord.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Ja, maar uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals een redelijke bedrijfsuitoefening:

 • Boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens,
 • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens op onze webshop Juup.nl,
 • Verzending van bedrijfsgerelateerde materialen zoals drukwerk, ontwerpen, gegevensdragers (bijv. USB-sticks) via vervoersbedrijven,
 • Als u na ontvangst te lang wacht met betaling kan het nodig zijn dat wij uw relevante persoonsgegevens delen met een commerciële partij.
  Deze partij verzorgt daarop de herinneringen en aanmaningen voor ons en zal voor die taak moeten kunnen beschikken over uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer.

Cookies
De webshop Juup.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging
Jubels Digital Printing BV en de webshop Juup.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op d.m.v. het contactformulier of stuur een email naar info@juup.nl.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Jeroen van Druenen en is bereikbaar per e-mail op Jeroen@jubels.nl en per telefoon op 020 – 408 07 08 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webshop Juup.nl wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens en is telefonisch bereikbaar op 088-1805 250 en via het contactformulier op haar website.